Prof. dr hab. n. med Teresa Dorota Jackowska

W uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka posiada odznakę honorową dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz licznymi nagrodami naukowymi oraz dydaktyczno-wychowawczymi Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Od Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego nagrodzona Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Oskarem Polskiej Pediatrii. Od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członkiem Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Komisji Egzaminacyjnych egzaminu z pediatrii.

W 2019 znalazła się w grupie „100 wpływowych osób w medycynie”

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Airport Hotel Okęcie****
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej 17 Stycznia),
02-148 Warszawa

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl