prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa

Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Oddziału Terenowego im Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju. Lekarz pediatra , nauczyciel  akademicki w zakresie  szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie pediatrii, alergologii i chorób płuc. Specjalista II stopnia w zakresie alergologii i pneumonologii. Doktoryzował się  w 1982r, habilitacja w 1991r, w 2000r otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny , a w roku 2010 stanowisko profesora zwyczajnego.   Od roku 2007 – do nadal jes członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie alergologii. Kierownik specjalizacji 59 lekarzy pediatrów na II stopień z zakresu chorób płuc i 86 lekarzy pediatrów na II stopień z zakresu alergologii.    Jest  promotorem 14 przewodów doktorskich i opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych.  Członek z wyboru  Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w kadencji 2007-2014, członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od kilku kadencji . Od kilku kadencji był również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alerg9ologicznego , członkiem  Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) i Europejskiego Towarzystwa Chorób Oddechowych (ERS) oraz Amerykańskiej Akademii Astmy Alergologii i Immunologii (AAAAI) i Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Dorobek naukowy  prof. Kurzawy obejmuje ok. 400 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicą , z czego ponad 150 to prace oryginalne , 49 to rozdziały w podręcznikach, skrypty lub opracowania monograficzne, 192 to inne publikacje. Jest również współredaktorem naukowym pięciu wydanych książek : "Paediatric Respiratory Diseases", "Atlas of Rare Chest Diseases in Children" , "Dziecko Chore na Astmę", „Bezpieczna i racjonalna glkiokortykosteroidoterapia u dzieci i młodzieży” i „Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci” oraz autorem 4 pozycji książkowych „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” i „Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego”. Atopowe Zapalnie Skóry - Poradnik dla lekarzy  i Atopowe Zapalenie Skóry  Poradnik dla Rodziców

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Airport Hotel Okęcie****
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej 17 Stycznia),
02-148 Warszawa

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl