Prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Pediatra, alergolog, specjalista chorób płuc i chorób płuc dzieci, od 2006 roku Kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. Moje zainteresowania kliniczne są szerokie i dotyczą chorych z ciężkimi nierzadko powikłanymi infekcjami układu oddechowego, chorych na astmę zwłaszcza wczesnodziecięcą i astmę ciężką/trudną, chorych z alergiami wielonarządowymi, pierwotnymi niedoborami odporności, mukowiscydozą , pierwotna dyskinezą rzęsek. Działalność naukowa obejmuje przede wszystkim badania epidemiologiczne (w tym udział w międzynarodowym badaniu ISAAC – International Study of Asthma and Allergies in Childhood), badania genetyczne, immunologiczne i kliniczne w astmie, diagnostykę mikrobiologiczną i powikłania zakażeń układu oddechowego. Uczestniczę lub uczestniczyłam w pracach zespołów ekspertów przygotowujących zasady postępowania w wybranych chorobach alergicznych, w tym programów edukacyjnych. Jestem autorem kilkuset publikacji, rozdziałów w podręcznikach, redaktorem lub współredaktorem podręczników edukacyjnych. Pod moim kierunkiem wyszkoliło się kilkudziesięciu lekarzy specjalistów alergologów, pulmonologów, pediatrów. Byłam promotorem rozpraw doktorskich, opiekunem habilitacji, recenzentem w postępowaniach promocyjnych na wszystkie stopnie naukowe. Jestem członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Airport Hotel Okęcie****
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej 17 Stycznia),
02-148 Warszawa

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl