Dr hab. med. Wojciech Feleszko

Dr hab. med. Wojciech Feleszko w 1999 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2013 jest doktorem habilitowanym w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą pediatrii, immunologii klinicznej i chorób płuc u dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest konsultantem w dziedzinie chorób płuc oraz immunologii klinicznej w Szpitalu Pediatrycznym WUM, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universität des Saarlandes w Niemczech. Kształcił się w zakresie niedoborów odporności (INSERM w Paryżu) oraz immunologii (doktorat w Centrum Biostruktury, WUM). Otrzymał Nagrodę-Stypendium Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz odbył półtoraroczny staż postdoc (postdoctoral fellowship) w Klinik für Pädiatrie m. S. Pneumologie und Immunologie, Charité Universitätsmedizin (Berlin).

Jest pomysłodawcą i założycielem naukowej Grupy Roboczej do spraw „Preschool Wheeze” w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Główne obszary zainteresowań naukowych dr Feleszki to rola immunomodulacyjna drobnoustrojów w chorobach alergicznych oraz czynniki środowiskowe w chorobach układu oddechowego. Jest autorem ponad 100 oryginalnych prac oryginalnych, przeglądowych, rozdziałów w podręcznikach akademickich.

MIEJSCE KONFERENCJI

Airport Hotel Okęcie****
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej 17 Stycznia),
02-148 Warszawa

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl