lek. Anna Komorowska - Piotrowska

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zatrudniona w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako asystent i wykładowca. Posiada specjalizację z pediatrii, jest w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci. Poza chorobami układu oddechowego do jej szczególnych zainteresowań należy USG płuc

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Airport Hotel Okęcie****
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej 17 Stycznia),
02-148 Warszawa

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl